Disclaimer

Deze website is eigendom van Ondernemingen Jansen NV

Contactgegevens:

Ondernemingen Jansen NV – Steenweg op Weelde 31 – 2330 Merksplas

Tel 0032(0)14/63.31.52 – Fax 0032(0)14/63.52.12 – Mail: info@jansen-nv.be

0ndernemingsnummer: BTW-BE-0441.545.285

 

Jansen Grondopzuiging BVBA – Steenweg op Weelde 31 – 2330 Merksplas

Tel 0032(0)14/63.31.52 – Fax 0032(0)14/63.52.12 – Mail: info@jansen-nv.be

0ndernemingsnummer: BTW-BE-0534.552.152

 

Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door Ondernemingen Jansen NV & Jansen Grondopzuiging BVBA op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen. Via info@jansen-nv.be kan U tevens altijd vragen naar ons algemeen beleid en informatie bekomen over de manier waarop de beide firma's omgaan met uw gegevens. Voor vragen en klachten inzake gegevensverwerking kan U terecht bij de Gegevensautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).  Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

 

Aansprakelijkheid

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met ons contact opnemen via hogervermelde mail. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.