Grondopzuiging

 

Jansen Grondopzuiging bv, grondverzet met grondzuigwagens: snel, veilig en efficiënt.

Handwerk is om redenen van kosten of arbeidsbeleid vaak niet haalbaar. U moet dagelijks kiezen tussen de risico's van conventioneel graafwerk met hydraulische graafmachines of de veiligheid van handmatig maar erg kostbaar graafwerk. Jansen Grondopzuiging bv heeft de ideale oplossing voorhanden: de zuigmachine. Deze geavanceerde machines zuigen alle voorkomende grondsoorten, zowel droog als nat.

De zuigmachine biedt het economische alternatief!

Door het uitgebreide aanbod aan verschillende types grondzuigwagens nl. de 2+ en de 3 turbine zuigwagens met hollandse- of krachtarm kunnen we ons flexibel opstellen en is de machine direct inzetbaar. De vrachtwagen heeft relatief weinig ruimte nodig. Omdat hij zelf zuigt en het materiaal opslaat, is de zuigmachine ideaal om te worden ingezet op drukke plaatsen in de bebouwde kom, waardoor de overlast tot een minimum beperkt blijft.

Diverse toepassingen: grondwerk bij nutsleidingen in de stad, proefsleuven, saneringen van woningen - gasstations, tankstations, huisaansluitingen, leegmaken kruipruimtes, spoorwegen, boomverzorging, vrijmaken boomwortels, verre afstanden, opzuigen divers bouw- en sloopafval, blootleggen funderingen en buitenmuren, keldersaneringen, voorboringen voor staalnames, in- en uittredegaten bij horizontale boringen, vijverreiniging, uitgraven zwembaden, verwijderen materiaal in moeilijk toegankelijke gebieden, enz...

Graag meer info over de grondzuigwagen, prijsaanvraag of gesprek: contacteer ons!