Water- en nutsleidingen

 

De hoofdactiviteit van Ondernemingen Jansen NV in Merksplas bestaat uit de aanleg, uitbreiding, onderhoud en herstelling van drinkwaterleiding.

Andere nutsvoorzieningen zoals waterleiding, brandleiding, toevoerleiding, gasleiding, riolering, elektriciteitskabels, openbare verlichting, seinkabels, tubes, wachtbuizen, telefoonkabels,... behoren ook tot ons gamma.

Leidingen en huisaansluitingen in PVC, HDPE, PE, ductiel, gietijzer,... het aanbod is moeilijk af te lijnen en strekt zich bovendien tot het afwerken van totaalprojecten.

Dit wil zeggen dat door de diverse investeringen in het machine- en materiaalpark de firma instaat voor zowel de graafwerken, PE-laswerken, coatingsherstellingen, boringen en de heraanleg van de bestratingen.

Een overzicht van de voornaamste nevenactiviteiten: betonwerken, bekistingswerken, bouwen van watervangputten, diverse bestratingswerken, rioleringswerken, kabelwerken, horizontale boringen, controle en herstelling van coatings van zuurstof- en waterstofleidingen, controle brandkranen en afsluiters,...