Toepassingen

 

Grondwerken

 • Graafwerken bij kabels en leidingen in de stad
 • Voorbereiden van sleuven in alle grondsoorten
 • Reiniging van verstopte straatkolken
 • Puttenbouw / sanering
 • Huisaansluitingen
 • Verwijderen van uitpomp- en afbreukmateriaal in moeilijk toegankelijke gebieden
 • In- en uittredegaten bij horizontale boringen
 • Zuigen over lange afstanden

Landschapsbeheer

 • Blootleggen van boomwortels
 • Tuin- en vijveronderhoud
 • Uitgraven van zwembaden

Saneren van woningen, gas- en tankstations

 • Opzuigen van divers bouw- en sloopafval
 • Blootleggen van funderingen en buitenmuren
 • Keldersaneringen
 • Voorboringen voor staalnames
 • Verwijderen van dakgrind